Infobiz.co.id

Infobiz.co.id Situs Berita Seputar Teknologi Terbaru, Informasi Games Terupdate, Keamanan Digital, Aplikasi Dan Cyber Attack Reporting.

MASUKNYA ISLAM KE SPANYOL

MASUKNYA ISLAM KE SPANYOL

  1. Sejarah Singkat  Masuknya Islam ke Spanyol

Umat Islam berhasil menduduki wilayah Spanyol (Andalusia) [[6]], pada masa Khalifah al-Walid (705-715 M) yang merupakan salah satu khalifah dari dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu propinsi di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi pada masa Khalifah Abd al-Malik (685-705 M). Khalifah Abd al-Malik mengangkat Hasan ibn Nu’man al-Ghassani menjadi gubernur daerah tersebut. Pada masa Khalifah al-Walid, Hasan ibn Nu’man digantikan oleh Musa ibn Nushair. Pada saat itulah, Musa ibn Nushair memperluas wilayah dengan menduduki wilayah Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukannya ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa Barbar di pegunungan-pegunungan sehingga mereka menyatakan setia dan berjanji tidak akan membuat kekacauan-kekacauan seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya..[7]

Setelah wilayah-wilayah tersebut benar-benar dikuasai oleh umat Islam, maka umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Spanyol. Sehingga, Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi kaum muslimin dalam menaklukkan wilayah Spanyol.

Dalam penaklukan Spanyol, terdapat tiga pahlawan Islam yang paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tharif ibn Malik, Thariq ibn Ziyad, dan Musa ibn Nushair. Tharif adalah perintis dan penyelidik penaklukan Spanyol. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan Benua Eropa dengan satu pasukan perang yang mana 500 orang di antaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki empat buah kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam penyerbuan ini, Tharif tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa banyak harta rampasan.

sumbere :

POS-POS TERBARU

infobiz

Kembali ke atas